Glosarul cu definiții

Glosarul cu definiții

Brainscores (site) – totalitatea paginilor și a programelor asociate cu brandul Brainscores inclusiv conținut multimedia care în mod tipic sunt identificate sub un nume comun de domeniu web, se află pe același server și rulează competițiile. 

Vizitator – persoană fizică / individ care utilizează site-ul doar pentru scop de informare, dar nu are profil înregistrat în acest site și nu participă la competiții.

Utilizator - persoana fizică / individ care are un profil înregistrat în site și îl utilizează conform scopurilor prevăzute în Termenii de utilizare și poate participa la competiții. 

Participant - utilizator care participa la competiții respectând Regulamentul competițiilor și Acordul de utilizator. 

Administratorul Platformei / Organizator de competiții - persoana juridică care organizează competițiile și deține în proprietate Platforma și siturile afiliate. 

Profil personal – cabinet personal cu informații despre identitatea utilizatorului, contactele utilizatorului, acces la dashboard-ul cu datele statistice, înregistrarea în calendarul cu competiții, și acces la programul de competiții. 

Brain-Ticket (B-ticket) – bilet electronic pentru participarea la o competiție online, cu termen de valabilitate concret, case se constituie dintr-un Pass cod generat de sistem ce permite participarea la o competiție concretă, având valori stabilite de Administratorul Platformei.

Brain-Key (B-key) – cheia electronică pentru participarea la o competiție online, cu termen de valabilitate nedeterminat, care se constituie dintr-un Pass cod generat de sistem ce permite participarea la orice competiție la alegerea Participantului, având valori stabilite de Administratorul Platformei.

Tabloul de bord – compartimentul din profilul utilizatorului unde sunt stocate informațiile statistice despre participarea la competiții și performanța utilizatorului. 

Panoul de joc – compartimentul din platformă unde are loc activitatea interactivă cu participanții la competiții și are loc de fapt jocul propriu-zis, în regim live. 

Observator, board de observatori – persoane fizice / indivizi din mediul administrativ, nonprofit și business, care prestează servicii de supraveghere a competițiilor și de intermediere a eventualelor litigii aferente competițiilor, pe parcursul a câteva runde. Boardul este constituit din 3 persoane care reprezintă cele trei medii principiale de activitate.
 
Competiție – o conferință online într-una din categoriile de dificultate, cu multipli utilizatori, prevăzută pentru a răspunde la un anumit număr de întrebări afișate la un anumit interval de timp, cu opțiuni corecte și greșite de răspuns.

Sesiune – perioada consumată de un utilizator logat în panoul de joc. 

Registrul cu Chestionare – totalitatea întrebărilor și răspunsurilor, în format text și imagine. 

Banca de Date Personale – totalitatea profilurilor cu datele personale ale utilizatorilor protejate în conformitate cu legislația în vigoare și Politica de confidențialitate a Platformei. 

Domeniu de întrebări – sfera de activitate, sectorul din care face parte materia sau subiectul întrebărilor (ex. Geografie, Istorie, Literatură). 

Categorie de dificultate – nivelul, tipul sau clasa de dificultate a întrebărilor, ordonate în 4 categorii convenționale: Ușor, Normal, Moderat, Dificil.

Premiu – suma brută câștigată de participanți, care include impozitele deductibile conform legislației și comisioanele bancare aferente.
 
Puncte valorice – valoarea între 1 și 10 atribuită întrebărilor pentru a le diferenția sub aspect de dificultate. 

Puncte de fidelitate - puncte acordate gratuit unui utilizator la fiecare intrare pe site cu logarea în profilul personal, care sunt tranzacționate pe sugestii de răspunsuri corecte.