Termeni de utilizare și acordul de utilizator

Termenii de utilizare și acordul utilizatorului

  • Acest document guvernează relațiile între utilizatorii Platformei (site) și Organizatorul de competiții (Administratorul Platformei) pe întreaga perioadă de utilizare a sitului. Valabilitatea documentului începe odată cu înregistrarea unui profil pe site și încetează odată cu ștergerea profilului. 
  • Pentru a beneficia de serviciile Platformei utilizatorii trebuie să fie de acord cu acest conținut, cu condițiile din Regulamentul competițiilor, precum și alte documente relevante.  
  • Toate drepturile asupra conținutului Platformei și serviciile oferite prin intermediul acestei Platforme aparțin Rudeana SRL-D. Citarea sau preluarea informațiilor are loc în condițiile indicării sursei.
  • Această platformă este recomandată pentru persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Nu există limite de vârstă pentru vizitarea sitului însă este obligatorie împlinirea a 18 ani pentru a putea participa la competiții.
  • Nu este necesar de instalat programe asociate Platformei sau softuri adiționale pentru participarea la competiții. 
  • La operarea Platformei Organizatorul competițiilor și utilizatorii se vor conduce de legile române și legislația UE în domeniu (în special GDPR). 
  • Platforma își declină orice responsabilitate pentru linkurile către alte situri web și surse externe, cu excepția celor afiliate.


Drepturile Utilizatorului

1. Să utilizeze toate serviciile furnizate de Administratorul Platformei pe întreaga durată a valabilității acordului.

2. Să fie informat la timp despre modificările condițiilor competițiilor. 

3. Să participe la competiții conform Regulamentului.

4. Să nu ofere informații personale marcate drept ”opțional”.

5. Să selecteze ziua participării la competiții jocului și nivelul de dificultate.

6. Să vizualizeze răspunsurile corecte la chestionare după finalizarea competiției.

7. Să acceseze statistica personală privind participarea la competiții și statistica generală.

8. Să depună plângeri sau obiecții referitoare la competiții.

9. Să aleagă proiectele/inițiativele propuse pentru finanțare.

10. Să propună proiecte/inițiative propuse pentru finanțare.

11. Să renunțe la competiție în orice moment înainte de începutul acesteia sau în timpul desfășurării ei.

12. Să primească suma integrală a premiului, excluzând impozitele și comisioanele bancare aferente.

Obligațiile Utilizatorului

1. Să achite întregul cost al sesiunii (sesiunilor) pentru care solicită B-Ticket, conform tarifelor în vigoare.

2. Să furnizeze informații veridice, actuale și complete în timpul programării la competiții. 

3. Să păstreze toate biletele (B-Ticket) în mapa corespunzătoare din profilul înregistrat în Platformă pe întreaga durată a statutului de utilizator înregistrat. Se recomandă ca aceste documente să fie descărcate într-un dispozitiv personal sau să fie imprimate.

4. Să respecte Regulamentul și anexele la acesta, informându-se la timp despre actualizările operate în softurile sau designul Platformei, precum și modificările la documentele menționate. 

Pentru condițiile de participare la competiții consultați Regulamentul (în format întrebări / răspunsuri) și alte anexe la acesta. 

Acest acord intră în vigoare automat odată cu înregistrarea profilului Utilizatorului pe site.